OFFICE BEARERS

 • team

  Anshul Narula
  ( anshul@dubpc.org )

 • team

  Gargi Mishra
  ( gargi@dubpc.org )

 • CORPORATE RELATIONS TEAM

 • team

  Ginnisha Karira

 • team

  Rashmi Kejriwal

 • team

  Kaushikey Chhaparaya

 • team

  Ayesha Rustgi

 • team

  Pujit Gandhi

 • team

  Kushagra Gupta

 • team

  Harshit Kumar

 • team

  Ritika Bhardwaj

 • team

  Deeksha Agarwal

 • team

  Abhishek Singh

 • team

  Rishi Kashyap

 • team

  Saif Sadiq

 • team

  Raghav Chauhan

 • team

  Jyotika Singh

 • team

  Shafali Dutta

 • TECHNICAL TEAM

 • team

  Akansh Saxena

 • team

  Kapil Kumar

 • MARKETING TEAM

 • team

  Ajita Shukla

 • team

  Siddhant Ahuja

 • team

  Mehak Chhabra

 • team

  Pritika Mathur

 • team

  Ayushi Shukla

 • team

  Argim Kaundal

 • team

  Nitin Soni

 • team

  Nikhil Goel

 • team

  Prabhjot Kaur

 • LOGISTICS TEAM

 • team

  Saksham Joshi

 • team

  Shresth Makkar

 • CONTACT FORM

  Let's get in touch!

  FOLLOW US